Goede afspraken, goede vrienden

▶ Een boot huren kan vanaf de leeftijd van 22 jaar, de verhuurder behoudt zich het recht voor om de verhuring te weigeren aan personen waarvan de identiteit niet kan worden gecontroleerd en/of die niet de normale voorzorgen welke van ieder redelijk mens kan worden verwacht aan de dag kunnen leggen. De verhuurder beoordeelt dat vrij en is geen enkele verantwoording verschuldigd voor zijn beslissing. ▶ Kinderen onder de 12 jaar zijn verplicht een aangepaste zwemvest mee aan boord te hebben (deze zijn ter plaatse beschikbaar) ▶ De sloepen zijn geschikt voor het max. aantal personen zoals op de voorzijde aangegeven per sloeptype. Indien meer personen zich op de sloep bevinden is dit op eigen risico van de huurder, er is controle op het water door de scheepvaartpolitie. ▶ Er worden geen huisdieren toegelaten op de sloepen. ▶ Verboden te roken aan boord. ▶ We laten geen barbecues en muziekboxen noch andere toestellen of voorwerpen die overlast en/of gevaar kunnen veroorzaken toe aan boord. ▶ De bestuurder van de sloep dient niet onder invloed van alcohol of drugs te zijn, anders weigeren we de verhuur. Als er meerdere van de bemanning in dronken toestand of onder invloed zijn weigeren we ook de verhuur. We laten geen grote hoeveelheden drank toe op het vaartuig. Er zijn alcohol- en drugs controles op het water door de scheepvaartpolitie. ▶ De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Lichamelijk letsel is niet verzekerd en valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. ▶ Vaarinstructies zijn inbegrepen in de huurtijd. ▶ Het nuttigen van eigen drank en een hapje is toegelaten, afval kan niet achter gelaten worden en wordt door de huurder meegenomen. In elke sloep is een schoonmaak set voorzien, elke sloep wordt even netjes afgeleverd zoals vertrokken, indien niet zal een kuistoeslag afgehouden worden van de waarborg. ▶ Bij het niet naleven van deze huisregels hebben we het recht om de verhuur te weigeren; de reeds betaalde voorschotten worden dan ook niet terug gegeven.

Inventarislijst

In elke sloep zijn volgende zaken verplicht aanwezig. De huurder kan deze aanwijzen bij controle op het water. ▶ Zichtbaar op de boot: Fenders aan alle zijden + belgische vlag + radarreflector + toplicht ▶ In het ankerluik: anker met touw + ankerbol ▶ In de neus van de boot: reddingsvesten ▶ In de zijwaardse opbergvakken: peddel + reddingsboei + misthoorn + zwemtrap/ladder + registratiedocumenten + aanmeertouwen (1x20m – 2x8m) + hoosvat + vod (om een klein lek te dichten) + kuisset + EHBO kit + vaarplan + vaaralmanak + brandblusapparaat

Tijdens het varen.

Vooraan op de neus van de sloep gaan zitten is levensgevaarlijk! ▶ De maximum toegelaten vaarsnelheid op de Leie en doortocht Gent is max. 8km/uur. ▶ In de havens of waar boten liggen geen golfslag maken. ▶ In de havens of waar boten liggen geen golfslag maken. ▶ Het is verboden te zwemmen in de Leie en het centrum van Gent. ▶ De boot heeft geen rem, tijdig gas minderen. ▶ Indien je de gashendel in achteruit wilt zetten, eerst enkele seconden in neutraal zetten vooraleer je handelt. ▶ Het aanleg touw niet in het water laten hangen, dit kan in de schroef draaien. ▶ Rechts aanhouden bij tegenliggers. ▶ Grotere boten en kajaks hebben altijd voorrang. ▶ Opgelet voor vissers en hun vislijnen. Steeds traag voorbij varen en uitwijken waar nodig. Deze kunnen op de meest onverwachte plaatsen zitten. ▶ Steeds 5m van de oevers blijven! Aan de kanten is het zeer ondiep waardoor je zich kan vastvaren en schade aan de boot veroorzaken. Indien je de boot vast vaart in de kant, GEEN extra gas geven! Direct de motor afleggen en met de peddel je langzaam van de kant afduwen. Indien een botsing dreigt met de oever, steiger of andere boot, de peddel gebruiken voor het afstoten. ▶ Indien de sloep een waarschuwing signaal geeft onmiddellijk controleren of er achteraan de boot nog water uit komt. Indien dit niet het geval is, direct de boot afzetten door aan de sleutel te draaien en ons te contacteren op het noodnummer 0493 94 94 17. Bij rook NOOIT de motorkap openen.

Bij het aanmeren.

▶ Enkel aanmeren aan steigers waar het toegelaten is, NOOIT rechtstreeks aanmeren aan de oever of graskant. ▶ Steeds aanmeren aan de kant waar de fenders of boeien hangen. ▶ Handen binnen de boot houden bij het aanmeren. ▶ Zo traag mogelijk varen bij het aanleggen om botsingen met de kant te vermijden, dit geeft schade aan de boot.

Waarborg

▶ Elke sloep dient correct gebruikt te worden zoals een normaal voorzichtig persoon dat zou doen en wordt in goede staat, zonder schade of gebreken, afgeleverd aan de huurder en in dezelfde staat terug gebracht. 

▶ We raden de huurder aan eventuele bestaande schade aan de sloep, bij vertrek, te fotograferen. Hierbij moet een deel van de vertrekplaats zichtbaar zijn op de foto’s.

▶ Bij schade aan de sloep wordt deze geheel of gedeeltelijk afgehouden van de waarborg door de verhuurder. Indien de schade groter is dan de waarborg, dan wordt hiervoor een bestek opgemaakt en 100% op de huurder verhaald.

▶ Exemplatief : Mogelijke schade en respectievelijk bedrag dat afgehouden wordt: Kras op de sloep: €50 – Beschadiging neus: €100 – Beschadiging neus in inox: €150 – Beschadiging tot door de lak zodat de polyester zichtbaar is: €100 – Beschadiging touw: €25 – Verlies touw of fender: €25 – Verlies peddel: €50 – Verlies sleutel: €100 – Kuistoeslag €25 – (Wijn)vlek of zonnecrème op kussen: €25 – Gat in kussen: €75 – Achterlaten afval: €25 – Afvaren vlaggenstok: €30 – Beschadigen vlaggenstok en vlag: €50 – Beschadiging voetstuk vlaggenstok: €150 – Beschadiging verlichting: €100 – Touw in schroef: €100 – Touw in schroef en as: €200 – Kapot schroefblad: €200 – Depanneren sloep door toedoen van de huurder: €200 – Verlies verplicht materiaal aan boord: zie lijst ter plaatse. ▶ Bij het voorkomen van hiervoor niet vermelde schade, wordt de €200 waarborg ingehouden en vereffend volgens een later op te vragen schadebestek bij de fabrikant. ▶ Voormelde bedragen zijn forfaitaire minimumbedragen die verschuldigd zijn door het loutere feit van het zich voordoen van de schade en zonder enige verdere bewijslast ten laste van de verhuurder, het staat de verhuurder evenwel vrij hogere schade te eisen mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

▶ Indien er schade ontstaat door de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs zal de volledige schade op de huurder verhaald worden.

▶ Laattijdig terug komen. Onze sloepen worden vaak na jou nog verhuurd. Indien je te laat bent gelden volgende tarieven; tot 30min te laat = €55; Indien je meer dan 30minuten te laat bent houden wij de volledige waarborg van €200 in, dit ter compensatie van geleden omzetverlies en tegemoetkoming volgende klant.

Facturatie en administratie

▶ Het betalingsbewijs wordt op de dag zelf meegegeven. ▶ Facturatie is mogelijk vanaf €200, indien lager zal een administratieve kost van €20 aangerekend worden. Enkel door te geven en af te rekenen op de dag van de vaartocht. ▶ Alle administratieve afhandelingen (facturatie, rechtzettingen,..) worden ten laatste in oktober van elk vaarseizoen in orde gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

▶ Er kan tot 48u op voorhand geannuleerd worden zodat deze vrij gekomen plaats terug in de verhuur kan. ▶ Je ontvangt een geschenkbon ter waarde van jouw voorschotbedrag. ▶ Deze heeft een online code waarmee je zelf opnieuw kan boeken. ▶ We storten geen voorschotten terug. ▶ Jouw reservatie kan slechts 1x verplaatst worden. ▶ Indien er niet tijdig geannuleerd wordt, zal het voorschot ook niet hergebruikt, teruggegeven of teruggestort worden. ▶ Er is geen annulatie verzekering voorzien. ▶ Een voorschot blijft enkel geldig in hetzelfde vaarseizoen waarin de boot gereserveerd werd, bij niet opname door middel van andere boeking binnen hetzelfde vaarseizoen zal dit onherroepelijk verworven zijn ten voordele van de verhuurder.

▶ Bijzondere voorwaarden epidemieën, pandemieën: indien van overheidswege de verhuringen worden verboden, stilgelegd, hetzij tijdelijk hetzij definitief of indien de uitbatingsvoorwaarden strikter worden gereglementeerd (bij voorbeeld beperkte “bubbels” qua samenstelling groepen, qua aantal personen, enz…) en daardoor uw reservatie niet kan doorgaan op het afgesproken moment dan zal de verhuurder gemachtigd zijn om de groep te splitsen, de wijziging van de samenstelling van de groep als verplicht op te leggen zodat door deze aanpassingen de gereserveerde dag en uur toch kan doorgaan. Dit naar beschikbaarheid op dat moment. De huurder zal daartegen geen enkel verhaal hebben en, indien deze zich niet wenst aan te passen, zal de reservatie onherroepelijk verloren gaan en de betaalde voorschot(ten) verworven blijven ten voordele van de verhuurder. ▶ Indien de verhuringen van overheidswege verboden worden kan er opnieuw geboekt worden onder dezelfde voorwaarden als voorzien bij annulatie. ▶ Hoe annuleer je? Dit kan enkel via mail.

Alle geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde Rechtbank van het rechtsgebied van de verhuurder.
Door het aangaan van de reservatie erkent de huurder kennis te hebben gekregen van de voorwaarden en er mee in te stemmen.